Versi in dialetto per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo: “la poisia di l’amministrazione e puru di l’opposizione”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

La poisia di l’amministrazione e puru di l’opposizione

N’atru annu è passatu e intra allu paisi picca o niente è canciatu.

A ci cumanna a Dicembre è dittu tuttu apposto e ci stae all’opposizione ragghia sulu a Campunarinu lu mese di agosto

Certu ca simu nu paisi propia stranu, prima si rrajunu e poi fannu pace puru Brunu e Galiano.

Mo sembra ca stannu arretu assieme,  ca Mauriziu di Bari si ni vole vene.

Nu picca d’assissori hannu canciatu, a ci si n’è sciutu e a ci ni l’annu cacciatu.

M’hanno cuntatu ammienzu alla chiazza ca uno si n’è sciutu pi motivi personali, mo va capisci ci so fasulli o riali.

Poi stae lu sinnucu, sempre precisu e pittinatu, pare ca la matina si aza comu la sera s’é curcatu.

No parlamo di lu Consiglio e mancu di lu presidente, robba ierta mica pi la comune ggente.

Facitimi fa na rima puru sobbra a Galiano ca ete tanta lighista e comunista quantu dimocristiano.

Certo ca stamu frischi, cu quisti sta spittaumu lu cambiamento, ma qua mi sa ca cancia sulu lu jentu.

Doppu ca hannu pruatu cu mprosunu lu centro intermodali mo dice ca alli dilizie anna ffa l’area mercatali, l’anna ntitulá a Uccio Curtu e a Ginu Vitali.

Osci ca ete l’ultimu di l’anno fazzu l’auguri a tutti li franchiddisi di sempre e di mo, tranne a unu però: a cumparima Calabbó.

Roccuccio di sobbra la Matalena

Resta aggiornato

Iscriviti alle nostre newsletter